Människolivets okränkbarhet

Varje år samma sak. Skolstart och nollning. Två saker som på många ställen verkar gå hand i hand. I många städer ses studenter fara omkring i diverse upptåg, gärna i mycket färgglada overaller. Och förhoppningsvis har de flesta skoj. Tillsammans. Inte på varandras bekostnad. Men hur vet man det där egentligen? För är det inte så att nollning egentligen bara är ett uttryck för dem som anses av andra som lägre stående – ett sätt att ”sättas på plats” och introduceras via ritualer? Ett legitimt sätt att utöva makt? Med förevändningen att man ska ha lite kul tillsammans (självklart även med en tredje part delaktig, nämligen alkohol). Själv tycker jag bara att hela idén med nollning är avskyvärd…..Alldeles särskilt med tanke på vad man varje år får läsa om på kvällstidningarnas löp i skolstartstider och i synnerhet igår och idag.

”Riksdagen har fattat ett beslut om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever, vilket framgår av diskrimineringslagen samt 6 kap i Skollagen. Lagens syfte är att förtydliga skolans ansvar när det gäller att garantera alla barn och elevers trygghet i skolan. Vidare innebär lagen att diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning och funktionshinder förbjuds samt att barn och elever också får ett lagligt skydd mot annan kränkande behandling, som t ex mobbning. Denna lag trädde i kraft den 1 april 2006 och den gäller all verksamhet som omfattas av skollagen.” (skrivning i Likabehandlingsplanen) Så även Lundsberg antar jag . I vår gällande läroplan (Lgr11) står följande att läsa på s.7

”Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att eleverna ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Var och en som verkar inom skolan ska också främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö.

 Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan ska gestalta och förmedla. I överensstämmelse med den etik som förvaltas av kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande.

Inte speciellt märkvärdigt att Skolinspektionen idag har beslutat om att förlägga skolan med tillfälligt verksamhetsförbud. Det vore nog också högst lämpligt att gå ut med någon typ av rekommendationer till elevernas föräldrar om vad ”främja aktning för varje människas egenvärde” samt vad respekten för  ”människolivets okränkbarhet” innebär i praktiken. För väldigt många av oss kallas det där för sunt förnuft, något som uppenbart verkar vara ett okänt begrepp för vederbörande. Jag mår fysiskt verkligen illa av att ta del av det som händer. Prisa gud för att man inte har sin barn på den skolan eller sitter som rektor alt. ägare. Hua….

Kram Mia

 

6 thoughts on “Människolivets okränkbarhet

  1. Jag blev helt förskräckt när jag läste tidningen… Vem fan kommer på att bränna någon med ett strykjärn? Tur att skolinspektionen reagerar!

    • Helt groose Cissi. Men jag lovar att det jag har hört om olika nollningar är överdjävligt över lag. Bläh! Fantastiskt bra beslut av Skolinspektionen. Kram Mia

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *