Skocool – de rätta frågorna!

I den nya tidens skola talas det inte sällan om vikten av att ställa de rätta frågorna, men det är tyvärr inte så ofta det i klartext talas om vilka dessa då kan tänkas vara. Det är lätt att hamna i resonemang runt de rätta frågorna och framförallt vad de kan leda till kopplat till inlärning, som om alla hade samma förförståelse. Men det har vi ju inte….Som jag brukar påstå är många av dagens föräldrar produkten av ett helt annat skolsystem, en helt annan kunskapssyn än det som gäller nu 2014, varför det redan vid förförståelsen kan bli väldigt fel. Så idag…idag tänker jag ge er några av rektorskans ”rätta frågor”. Håll till godo!

I ett skolsystem (2014) där vi inte längre ska kunna rabbla verb som styr dativ, kungalängden, kemiska beteckningar, multiplikationstabellen eller människokroppens delar utan istället ska närma oss begrepp som förståelse, kunna se samband, dra slutsatser, ha åsikter, kunna ställa frågor och hypoteser samt kunna uttrycka sin ståndpunkt, kan vi helt enkelt inte längre uppehålla oss vid metoden ”fråga-elevsvar-ny fråga”. Vi måste ge våra elever utrymme för tanketid, förse dem med stödstrukturer för tänkande och ställa de rätta frågorna så att de kan förädla sin färdighet att ”kunskapa”. A och O i detta arbeta att såväl som förälder som elev knäcka samtalskoden. Samtalskoden handlar om att aktivt kunna deltaga i ett samtal där alla existerar som jämnbördiga parter – där man ömsom lyssnar, ömsom framför sina tankar och åsikter och kan knyta an till tidigare sagda saker (ett sätt att föra ett samtal vidare).

Om du som förälder ska hjälpa ditt/dina barn med läxor, uppgifter, att förbereda sig inför prov och redovisningar föreslår jag att du:

1. Be ditt/dina barn redogöra för vad den vet i aktuellt ämne, vilka faktakunskaper han/hon besitter. (Ex, Berätta vad du vet om det periodiska systemet/människokroppens delar/vilka kungar som har regerat i Sverige etc). Det här är en utmärkt start, inte minst för dig att rikta in dig på vad ämnet handlar om egentligen. På så vis blir diskussion sedan ganska elevnära då den tar sin utgångspunkt från elevens kunskaper och dessutom brukar han/hon blir varm i kläderna ganska fort.

2. Locka sedan in i en analytisk diskussion genom att ge en spännande frågeställning, berätta om dina tankar eller påbörja själv ett resonemang. Exempelvis: Om handel är en förklaringsfaktor till maktkamp mellan länder i olika tider, vad tror du vi kommer att handla med i framtiden och vilka länders maktkamp tror du vi får se? Jag tror att om man börjar återvinna jeans, då skulle det kunna främja en hållbar utveckling eller vad tror du?

3. Världens bästa fråga att ställa är ”VARFÖR?” Varför är det så? Varför har det hänt? Varför säger/tror man så? Varför tycker du så? Varför, varför, varför? En otroligt lättställd fråga som lockar fram ett tänkande.

4.I resonemanget som följersedan är det bra att använda sig av frågor som: Hur vet du det? Vem har sagt det/vem tror det? Är det sant? Känner du igen det här från något annat? Vad ser du för likheter och/eller skillnader med…..(lägg till valfri variabel)?, Om man ändrar (lägg till valfri variabel) vad händer då tror du?, Vad skulle du förseslå att man vidtar för åtgärder? Hur skulle du vilja lösa det här? Vad anser du?

Hela tanken är alltså att få våra elever, era barn, att prata och kommunicera sin kunskap. Att ge dem tanketid. Tid för reflektion. Tid för diskussion. Tid att ordna och sortera sin kunskap efter intryck av andra. Det där är rektorskans förslag till ”rätta frågor” och möjligheten att skapa en kreativ och rolig stund kring läxläsning på hemmaplan. Prova gärna……

Här har torsdagskvällen redan dansat ner över oss. Några intensiva dagar som vikarie i köket för min sjuke make har inneburit att jag har fått arbeta intensivt på hemmaplan på kvällarna för att överhuvudtaget hålla näsan över vattenytan. Lägg därtill lite hemskjuts av grejer till mor och far, hushållsarbete och förberedelser för imorgon. MEN när jag kom hem idag bjöds jag på värsta festmåltiden av maken min – frasiga nystekta nutellapannkakor med jordgubbssylt och ischokladglass. OMG…..här kan vi snacka om smaker som gifter sig i munnen. Nu ska jag skriva en sammanställning till alla föräldrar kring läxhjälp, sedan ska nästa veckas matsedel fixas och sista handen ska läggas vid nästa veckas föreläsning kring praktisk/estetiska ämnen. Sen blir det loppelådan och sussa kudde inför fredagen. Life as it happens folket….Kram Mia

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *